شماره تلفن ثابت 

021-65766895

شماره تلفن همیشه در دسترس

0912-0834807

ادرس پستی 

تهران شهریار شهرک ویره بلوار شهید اکبری گلستان 34 پلاک 61